Croeso cynnes i dudalen gymunedol Theatrau Sir Gâr!

Mae Theatrau Sir Gâr yn gasgliad o dair theatr unigryw sydd wedi’u lleoli yn Sir Gaerfyrddin. Ers y pandemig, rydym wedi mynd â’n rhaglen ar-lein. Rydym am ddefnyddio’r dudalen hon i rannu’r sioeau digidol hyn gyda chi.

Darganfyddwch fandiau Cymraeg newydd yn ein cyfres o gigs ‘Yn Fyw o’r Ffwrnes’, archwiliwch lenyddiaeth Gymraeg drwy ein cyfres adrodd straeon ‘Farewell Innocence’, a mwynhewch flas o gerddoriaeth a diwylliant traddodiadol Cymru gyda’n Cyngerdd Dydd Gŵyl Dewi. Ac mae llawer mwy i ddod hefyd, ymunwch â ni ar gyfer y daith!

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

Welcome to the Theatrau Sir Gâr / Carmarthenshire Theatre’s community page!

Theatrau Sir Gȃr is a collective of three unique theatres based in the county of Carmarthenshire. Since the pandemic, we’ve taken our programme online. We want to use this page to share these digital shows with you.

Discover new Welsh bands in our ‘Live from the Ffwrnes’ series of gigs, explore Welsh literature through our ‘Farewell Innocence’ story-telling series, and enjoy a taste of traditional Welsh music and culture with our St David’s Day Concert. We’ve lots more planned too, join us for the ride!

Members (100)