Croeso i dudalen Cwca Cymreig – Welcome to my Traditional Welsh Recipes community page

Profile picture of HAZEL THOMAS
HAZEL THOMAS June 14, 2020
  • Posts
  • Cwca Cymreig
  • Croeso i dudalen Cwca Cymreig – Welcome to my Traditional Welsh Recipes community page

Rwyf wedi creu’r dudalen gymuned yma i rannu ryseitiau traddodiadol Cymreig gyda chi. Byddai yn wych i glywed wrth unrhyw berson dros y byd sydd â ryseitiau traddodiadol Cymreig sydd wedi eu rhannu gyda’ch teulu dros y  Cenedlaethau

I have created this community page to share traditional Welsh recipes. I would love to hear from people all over the World who have been handed down Welsh recipes through the generations.