Croeso i dudalen gymuned Merched y Wawr Rhanbarth Ceredigion a Phenfro

Profile picture of HAZEL THOMAS
HAZEL THOMAS June 14, 2020

Croeso i dudalen Gymuned Merched y Wawr Rhanbarth Ceredigion a Phenfro.

Fi yw Swyddog datblygu a hyrwyddo’r ddau Ranbarth a dwi yn gobeithio gallaf estyn allan i Ferched dros y byd sydd efallai a theulu naill yng Ngheredigion neu Penfro i ymuno a’r Mudiad. Mae gyda ni dros 6000 o aelodau dros Gymru sydd yn gweithredu drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae hon yn gymuned bwysig iawn i ni Ferched ac yn ystod y Covid 19 mae wedi bod yn fendith i ni er mwyn cadw mewn cysylltiad gyda’n gilydd.

Cysylltwch gyda fi neu ewch i dudalen Facebook Rhanbarth Ceredigion neu Ranbarth Penfro i weld beth sydd wedi bod yn digwydd ac efallai byddwch yn adnabod ambell i wyneb.

https://www.facebook.com/Merched-y-Wawr-Rhanbarth-Ceredigion-179702916000112

https://www.facebook.com/Merched-y-Wawr-Rhanbarth-Penfro-156983394993325

Neu beth am fynd i edrych ar ein Gwefan http://merchedywawr.cymru/