Llais ar gyfer eich hunaniaeth Gymreig

Rydym yn dod â phawb yn y byd at ei gilydd sydd â chysylltiad â Chymru

Ein stori

Yn 2003, roedd Tim Openshaw yn byw yn Singapore. Roedd yn gyffrous am y ffaith bod Cwpan Rygbi’r Byd yn agosáu, ond roedd ganddo broblem fach – doedd e ddim yn adnabod unrhyw gefnogwyr Cymru lleol eraill i wylio’r gemau gyda nhw.

Anfonodd Tim wahoddiad e-bost agored i’w holl gysylltiadau lleol, yn galw ar unrhyw gefnogwyr o Gymru i gyfarfod mewn lleoliad lleol, a gofynnodd i bawb ledaenu’r gair.

Ar ddiwrnod y gêm, cyrhaeddodd 300 o gefnogwyr Cymru, gyda phob un ohonynt yn chwilio am yr awyrgylch a’r un teimlad o hunaniaeth Gymreig.

Daethant o hyd i’w Byd.

Tim's Company

Llwyfan i Gymru

St David’s yw’r llwyfan cymdeithasol i bob peth sy’n ymwneud â Chymru.

Rydym yn rhoi llais i bobl angerddol, brwdfrydig ac ymroddedig sy’n uniaethu â Chymru i rannu eu straeon, ac i ysbrydoli eraill ledled y byd i wneud yr un peth.

Mae’r llwyfan yn cynnig offer adeiladu cymunedau, er mwyn i bobl greu presenoldeb ar-lein ar gyfer eu lleoliad neu eu diddordeb go iawn.

Drwy gymryd rhan, rydych chi’n helpu i adeiladu presenoldeb Cymreig ledled y byd, fel y gallwn ddweud wrth y byd i gyd pa mor wych yw Cymru.

Croeso i St David’s World.

Ein cenhadaeth.

Creu presenoldeb Cymreig ym mhob cwr o'r byd, fel y gallwn uno mewn un llais a dweud wrth y byd pa mor wych yw Cymru.

Sut mae’n gweithio

Beth allwch chi ei wneud

Cynnal

Creu eich cymuned eich hun

Ymuno

Ymuno â nifer o gymunedau ledled y byd

Rhyngweithio

Cysylltu ag aelodau eraill o'r gymuned

Adeiladu

Rhannu eich straeon a'ch angerdd dros Gymru gyda phobl o'r un anian

Tyfu

Creu presenoldeb Cymreig yn eich ardal leol

Ffynnu

Uno i gryfhau’r ôl troed Cymreig yn fyd-eang

Cofrestrwch i ddechrau arni

Cwrdd â’r tîm

Saint David

Cyd-sylfaenydd

Master craftsman of digital propositions. Principal product lead for one of UK's fastest growing technology companies. Manages products for global financial markets. Aberystwyth University alumni.

Tim Openshaw

Cyd-sylfaenydd

Relationship master. Wrexham born. Lived in Tokyo, Hong Kong and Singapore for 23 years. Managing Director of USD interest swaps, Asia. Second largest shareholder of global fintech brand.

Dewch o hyd i'ch Byd

Cofrestrwch i ddechrau arni