Y llwyfan cymdeithasol i bopeth Cymreig

Adroddwch eich stori i rwydwaith byd-eang o gymunedau Cymreig

Cynnal cymuned newydd

Cefnogir gan

Llais i’ch stori

Canwch yn Uwch.

Mae Byd Dewi Sant yn rhoi llwyfan i chi ddweud wrth weddill y byd am eich cysylltiad â Chymru. Ble bynnag yr ydych, gallwch gael hyd i bobl yn union fel chi drwy rwydwaith o gymunedau sy'n seiliedig ar leoliad.

Cynnal cymuned newydd

Mae "ffrindiau Cymru" yn enfawr ac yn amrywiol, ac mae pobl mewn cymunedau ledled y byd. Hoffem i chi ddweud eich stori i weddill y byd.

Pori Cymunedau

Mae eich presenoldeb yn gwneud byd o wahaniaeth. Drwy ymuno, gallwn adeiladu presenoldeb Cymreig ym mhob cwr o'r byd, a rhoi'r gydnabyddiaeth ryngwladol y mae'n ei haeddu i Gymru.

Ymunwch yn awr

Canwch Ynghyd.

Hyrwyddwch yr hyn sy'n digwydd yn eich ardal ac ysbrydolwch gymunedau eraill i ddechrau adeiladu presenoldeb i Gymru. Cewch weld beth mae cymunedau eraill yn ei wneud a chymryd rhan!

Cynnal cymuned newydd

Mae gan bawb rywbeth i'w ddweud, a hoffem glywed gennych. Mae pob math o fentrau diddorol yn digwydd ledled y byd. Cymerwch ran yn y trafodaethau sydd o bwys i chi!

Ymunwch â thrafodaeth

Mae cymaint o straeon diddorol am bobl sy'n uniaethu â Chymru, a dylent gael eu hadrodd. Ymunwch yn awr i rannu'r straeon gyda chymunedau ledled y byd!

Ymunwch yma

Join in here

Subscribe to existing communities. Create and host your own. St David’s World is FREE to use. Already have an account? Log In

Please enter your name.

Please enter your email address. Please enter a valid email address.

Please enter a password. Your password needs to be six characters or more. Password does not contain a mix of uppercase & lowercase characters. Password does not contain a mix of letters and numbers.

Please choose a location


Please agree to the terms of use

Unable to create user, please try again. By clicking the “Sign up now” button, you are creating a St David’s World account, and agreeing to St David’s World’s Privacy Policy.

Dewch o hyd i'ch Byd

Ymunwch yn awr a dechrau arni