Rhowch rywbeth yn ôl i Gymru

Helpwch adeiladu mwy o bresenoldeb Cymreig yn eich rhan chi o'r byd

Crëwch gymuned

Adeiladwch y sylfeini ar gyfer cysylltiadau Cymreig.

Dewch â phobl at ei gilydd

Crëwch eich rhwydwaith o bobl o'r un anian.

Dathlu Cymru

Dewch at ei gilydd a chanu cân Cymru i'r byd.

Eich byd.

Byddwch yn lais i Gymru. Crëwch gymuned a dechreuwch adeiladu’r sylfeini ar gyfer presenoldeb Cymreig lle bynnag yr ydych yn y byd.

Cynnal cymuned newydd

Dewch â phobl sydd â diddordeb cyffredin at ei gilydd fel y gallant adrodd eu hanesion am hunaniaeth Gymreig.

Cynnal cymuned newydd

Dywedwch wrth y byd i gyd am eich cymuned ac ysbrydolwch bobl eraill sy’n uniaethu â Chymru i wneud yr un peth.

Cynnal cymuned newydd

Dod yn westeiwr

Mae cynnal cymuned newydd yn hawdd!

Llenwch rai ffurflenni

Cwblhewch gais byr fel ein bod yn gwybod eich bod yn berson go iawn.

Cyflwyno i'w adolygu

Gwnewch yn siŵr eich bod yn dweud wrthym pam y byddwch yn gwneud gwesteiwr gwych.

Cymuned wedi'i chreu!

Eich un personol chi! Rydych chi bellach yn westeiwr swyddogol gyda St David’s World!

Cynnal cymuned newydd

Unrhyw gwestiynau?

Rydym ni yma i helpu! Cysylltwch â ni i ofyn cwestiwn.

Barod? Crëwch eich cymuned eich hun

Cynnal cymuned newydd