Menywod Cyncoed 1-1 Y Fenni: Gêm difyr yn gorffen yn gyfartal

Profile picture of Dafydd Jones
Dafydd Jones March 24, 2021

Author: Dafydd Jones

Publisher: Y Clwb Pêl Droed

Parhaodd Cyncoed eu dechrau gadarnhaol o dan hyfforddwr Charlie Mitchell gyda gêm gyfartal o 1-1 yn erbyn Y Fenni ym Mharc Chwaraeon USW.

Cafodd gôl ail hanner gan eilydd Ffion David ei ganslo allan gan ergyd Monet Legal yn y deg munud olaf.

Mewn gêm lle allai unrhyw un o’r ddau dîm wedi gallu curo, mae’r pwyntiau’n cael eu rhannu.

Mae’r gêm gyfartal yn gweld Y Fenni’n aros yn drydydd yn y tabl, gyda Cyncoed yn bedwerydd.

Cychwynnodd y gêm yn gystadleuol wrth i’r ddau dîm chwarae â tempo uchel, gyda’r siawns cynta’n cwympo i Ellie Gunney a ergydiodd i fewn i ddwylo Pernalete.

Setlodd Y Fenni fewn i’r gēm wrth iddyn nhw gael fwy o feddiant, ond roedd amddiffyn y tîm cartref yn benderfynol.

Roedd tîm Mitchell yn edrych i wrth-ymosod a bron i Gyncoed greu siawns arbennig gyda Gunney’n chwarae’r bêl drwy i Alison Witts a gafodd ei guro’n i’r bêl.

Daeth cyfle arall i Witts munudau wedyn gyda Rhianne Oakley’n chwarae’r bêl drwy’n gampus, ond roedd yr ymosodwr yn cam-sefyll.

Roedd tîm Craig Morgan-Hill yn edrych yn gyfforddus ym meddiant ac yn chwarae gyda tempo uchel, ond yn methu gorfodi Maisie Jones fewn i weithred.

Wrth i’r ddau dîm mynd fewn i hanner-amser yn ddi-sgôr, roedd hi’n hanner cyntaf difyr â natur chyflym.

Cychwynnodd yr ail hanner yn dilyn yr un patrwm â’r hanner cyntaf, gyda’r ddau dîm yn ymosod yn eu tro.

Mi wnaeth asgellwr Cyncoed Rhianne Oakley’n dda i ganfod Witts yn y cwrt, ond gafodd yr ymosodwr ei guro i’r bêl.

Yng nghyfnod gadarnhaol i’r tîm cartref, sgwariodd Millie Jones y bêl i Witts a orfododd arbediad campus gan Pernalete.

O’r cic gornel, daeth cyfle enfawr i gapten Holly Broad, a beniodd dros y bâr.

Er bod y ddau dîm wedi chwarae ar Ddydd Sul, nid oedd arwyddion o flinder gyda’r tempo cyflym yn parhau.

Ar ôl ymosodiadau gadarnhaol gan y ddau dîm, agorwyd y sgorio’n y 76ed munud.

Roedd lle yn hanner Cyncoed i eilydd Ffion David godi’r bêl dros Maisie Jones i selio’r gôl agoriadol i’r Fenni.

Ymatebodd tîm Mitchell yn gadarnhaol gan edrych i unioni’r sgôr yn syth a dyna’n union a wnaeth Cyncoed, gyda 84 o funudau ar y cloc.

Cafodd y bêl ei chwarae allan i Monet Legall ar y dde a orffennodd yn daclus i’r tîm cartref.

Er ymdrechion y ddau dîm i ganfod gôl fuddugol yn hwyr yn y gêm, cafodd y pwyntiau eu rhannu ym Mharc Chwaraeon USW.

Bydd Cyncoed yn dychwelyd i’r cae Dydd Sul i wynebu Abertawe sydd ar gopa’r tabl, tra bod Y Fenni’n cystadlu â Met Caerdydd am yr ail safle.

Menywod Cyncoed: Maisie Jones, Grace Morris, Millie Jones, Clare Daley, Holly Broad (C), Caitlin Meadows, Ellie Gunney, Seren Watkins, Rhianne Oakley, Kerry Moore (Monet Legall 45’), Alison Witts

Menywod Y Fenni: Zara Mujica Pernalete, Sian Bull, Lauren Boyd, Mali Summers, Jessica Bennett, Olivia Barnes, Lauren Daniels, Ceri Hudson (C), Lyndsey Davies, Amy Williams, Eliza Atkins