Laura McAllister: Dyfodol yn ddisglair i bêl droed menywod Cymru

Profile picture of Dafydd Jones
Dafydd Jones December 9, 2021

Awdur: Dafydd Jones

Mae cyn chwaraewr rhyngwladol Cymru, Laura McAllister, wedi mynegi bod y dyfodol yn ddisglair i dîm y menywod yn dilyn eu dechrau gadarnhaol i ymgyrch Cwpan y Byd.

Ar hyn o bryd, mae carfan Gemma Grainger yn ail yn y grŵp gyda 13 pwynt, gan arwain Slofenia o ddau bwynt.

Mae Cymru wedi recordio buddugoliaethau dros Kazakhstan, Estonia, a Gwlad Groeg, yn ogystal â gêm gyfartal â Slofenia a cholled gul o 2-0 yn Ffrainc.

Gyda’r siawns o le yng Nghwpan y Byd yn edrych yn addawol, roedd McAllister yn llawn canmoliaeth am berfformiadau’r tîm.

“Mae’n edrych yn wych, ond mae na gymaint o ffordd i fynd. Mae’r targed i ni dros y blynyddoedd wedi bod i gyrraedd rownd derfynol o Gwpan y Byd neu’r Ewros.

“Dani hanner ffordd drwy’r grwp nawr ac yn eistedd yn yr ail safle. Mae pethau’n edrych yn dda, ond mae na gemau anodd i ddod. Bydd sialens enfawr o flaen y merched nawr o hyn allan.

“Dani gyd yn hyderus, ond mewn reswm wrth gwrs. Mae pawb yn gwybod yn chwaraeon yn gyffredinol, mae’n anodd gyrraedd unrhyw rownd derfynol o unrhyw gystadleuaeth.

“Mae’r canlyniadau a’r perfformiadau wedi bod yn wych, ond dwi’n gwybod bod Gemma Grainger eisiau cymryd un gem ar y tro ac adeiladu hyder y garfan.

“Dwi’n eithaf hyderus achos dwi’n teimlo’r hunangred, a’r hyder yn y garfan yma. Mae rhai o’r merched fel Jess Fishlock, Sophie Ingle, Tash Harding, Helen Ward, mae nhw’i gyd yn gwybod dyma’r siawns gorau sydd gyda nhw i gael i Gwpan y Byd.”

Chwaraeodd McAllister, sy’n hanu o Benybont, 24 gwaith i Gymru, gan gynrychioli Millwall Lionesses, Inter Cardiff a Dinas Caerdydd.

Ers eu dyddiau o chwarae i Gymru ar y lefel ryngwladol, teimlai McAllister fod y cyflwr o bêl droed menywod yn y wlad wedi newid gymaint.

“Mae o wedi datblygu gymaint heb os. Roedd y gymdeithas yn dathlu ni fel gyn-chwaraewyr yn erbyn Estonia ac roedd hynny’n wych i weld yr hen-chwaraewyr a dathlu’r amser hynny, ond mae gymaint wedi newid a dwi mor falch i weld hynny.

“Pan oeddwn i’n chwarae, roedd rhaid ymladd am bopeth, ymladd am git oedd yn ffitio ni, doedden ni ddim yn cael digon o gemau i wella.

“Bydde ni’n chwarae ym mis Ionawr ac yn gorfod aros tan mis Tachwedd i chwarae eto. Mae’n amhosib i wella fel hynny.

“Nawr, does neb yn dweud ei fod yn hollol berffaith, ond dani wedi tyfu’r gêm nawr a dwi’n eithaf hyderus ein bod ni’n mynd yn y ffordd cywir.”

Mae tîm ryngwladol Cymru wedi dod yn agos i gyrraedd y nod o fod yn ran o dwrnamaint yn y blynyddoedd diwethaf.

Ond, gyda garfan Gemma Grainger yn eistedd yn ail yn y tabl ac yn dangos perfformiadau addawol iawn, mae potensial i’r gêm menywod dyfu hyd yn oed yn fwy, mynai McAllister.

“Mae na llawer o botensial yn y gêm menywod. Yn y gêm bêl droed bechgyn, wrth gwrs gallech chi dyfu’r gêm yn bellach, ond os mae fwy o chwaraewyr sydd eisiau, yn y gêm menywod sydd gyda’r siawns i wneud hynny.

“Dyna pam dani wedi lansio’r strategaeth newydd menywod, achos dani’i gyd yn gweld y cyfle i dyfu’r gêm ac i gael fwy nag ugain mil o chwaraewyr erbyn 2026.

“Hefyd, mae’n bwysig i gysylltu’r strategaeth elitaidd, gyda’r strategaeth gymunedol. Mae merched ifanc yn edrych fyny i bobl fel Jess Fishlock, Hayley Ladd ac Angharad James.

“Mae nhw’n gweld nhw’n chwarae gyda torf iachus ac mae’r merched yn gweld bod na siawns i chwarae ar lefel ryngwladol ac yn broffesiynol. Mae hynny’n mynd i fod yn hwb enfawr i’r gêm.”