Podlediadau Merched y Wawr

Profile picture of HAZEL THOMAS
HAZEL THOMAS October 10, 2020

Fel Mudiad mae Merched y Wawr yn creu cylchgrawn Y Wawr pedair gwaith y flwyddyn. Yn rhan o hynny bydd yr erthyglau yn cael ei recordio ar gyfer Llyfrau Llafar. Oherwydd Covid cafodd rhifyn Mai ei oedi ac felly roedd rhifyn Medi yn un dwbl.

Fel rhan o recordio’r erthyglau ar gyfer Llyfrau Llafar rydym hefyd wedi creu Podlediadau o’r erthyglau a dyma’r linc i chi gael clywed neges ein Llywydd Cenedlaethol Meirwen Lloyd y Podlediad cyntaf i fynd allan.  https://www.youtube.com/watch?v=CPZJQkH5XeM

Rhannwch nhw gydag eraill dros y byd! Dyma’r linc ar gyfer yr holl Bodlediadau gyda mwy i ddilyn https://www.youtube.com/channel/UCgZOPUg0njFU-nYJPjOLf8g

Diolch yn fawr

Hazel